Về đầu tư Safe Group đang tập trung giải ngân vào một số start-up về Nông nghiệp công nghệ cao và thương mại điện tử. Với kinh nghiệm hiện tại về đầu tư và M&A chúng tôi đặt mục tiêu an toàn vốn là trên hết.

Bên cạnh đó, Safe Group đang hợp tác với 2 tập đoàn lớn và có kinh nghiệm toàn cầu là KB Financial và America LLC để cung cấp các dịch vụ đầu tư tài chính cho các cá nhân trong và ngoài nước.