Safe Group đã và đang thực hiện nhiều công trình nhà ở tại các dự án khu dân cư trên địa bàn TP.HCM như: Quận 2, Quận 7, Quận 8, Quận 12, Nhà Bè, Bình Chánh,...

Trong thời gian tới, Công ty sẽ tiếp tục nghiên cứu và triển khai xây dựng nhà ở thông minh với thiết kế hiện đại, sinh thái cùng với hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ...